Cách lên đồ và cách chơi Brand solo mid mạnh trong Liên Minh Huyền Thoại

Bạn là một game thủ chưa biết cách chơi Brand. Vậy làm thế nào để bạn điều khiển được vị tướng này. Giúp hắn solo trong giao tranh được tốt nhất. Hãy tiếp tục theo dõi bài viết dưới đây. Các thông tin hướng dẫn này sẽ giúp ích cho bạn đó.

Bảng bổ trợ Brand

Độ phổ biếnTỉ lệ thắng
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham Lam
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
Sốc ĐiệnThú Săn MồiThu Thập Hắc ÁmMưa Kiếm
Phát Bắn Đơn GiảnVị MáuTác Động Bất Chợt
Mắt Thây MaPoro Cảnh GiớiThu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham LamThợ Săn Tài TìnhThợ Săn Tàn NhẫnThợ Săn Tối Thượng
Quả Cầu Hư KhôngDải Băng Năng LượngÁo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức MạnhMau LẹTập Trung Tuyệt Đối
Thiêu RụiThủy Thượng PhiêuCuồng Phong Tích Tụ
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
 
60.9%
 
49.8%
 
Độ phổ biếnTỉ lệ thắng
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham Lam
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
Sốc ĐiệnThú Săn MồiThu Thập Hắc ÁmMưa Kiếm
Phát Bắn Đơn GiảnVị MáuTác Động Bất Chợt
Mắt Thây MaPoro Cảnh GiớiThu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham LamThợ Săn Tài TìnhThợ Săn Tàn NhẫnThợ Săn Tối Thượng
Hồi Máu Vượt TrộiĐắc ThắngHiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ ĐánhHuyền Thoại: Kháng Hiệu ứngHuyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân HuệĐốn HạChốt Chặn Cuối Cùng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
 
12.3%
 
51.4%
 
Độ phổ biếnTỉ lệ thắng
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
Triệu Hồi AeryThiên Thạch Bí ẨnTăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư KhôngDải Băng Năng LượngÁo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức MạnhMau LẹTập Trung Tuyệt Đối
Thiêu RụiThủy Thượng PhiêuCuồng Phong Tích Tụ
Tốc Biến Ma ThuậtBước Chân Màu NhiệmThời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương LaiMáy Dọn LínhGiao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ TrụVận Tốc Tiếp CậnThuốc Thời Gian
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
 
9.0%
 
48.0%
 
Độ phổ biếnTỉ lệ thắng
Triệu Hồi Aery
Thiên Thạch Bí Ẩn
Tăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư Không
Dải Băng Năng Lượng
Áo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức Mạnh
Mau Lẹ
Tập Trung Tuyệt Đối
Thiêu Rụi
Thủy Thượng Phiêu
Cuồng Phong Tích Tụ
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham Lam
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
Triệu Hồi AeryThiên Thạch Bí ẨnTăng Tốc Pha
Quả Cầu Hư KhôngDải Băng Năng LượngÁo Choàng Mây
Thăng Tiến Sức MạnhMau LẹTập Trung Tuyệt Đối
Thiêu RụiThủy Thượng PhiêuCuồng Phong Tích Tụ
Phát Bắn Đơn GiảnVị MáuTác Động Bất Chợt
Mắt Thây MaPoro Cảnh GiớiThu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham LamThợ Săn Tài TìnhThợ Săn Tàn NhẫnThợ Săn Tối Thượng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
 
6.9%
 
47.3%
 
Độ phổ biếnTỉ lệ thắng
Sốc Điện
Thú Săn Mồi
Thu Thập Hắc Ám
Mưa Kiếm
Phát Bắn Đơn Giản
Vị Máu
Tác Động Bất Chợt
Mắt Thây Ma
Poro Cảnh Giới
Thu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham Lam
Thợ Săn Tài Tình
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Thợ Săn Tối Thượng
Tốc Biến Ma Thuật
Bước Chân Màu Nhiệm
Thời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương Lai
Máy Dọn Lính
Giao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ Trụ
Vận Tốc Tiếp Cận
Thuốc Thời Gian
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
Sốc ĐiệnThú Săn MồiThu Thập Hắc ÁmMưa Kiếm
Phát Bắn Đơn GiảnVị MáuTác Động Bất Chợt
Mắt Thây MaPoro Cảnh GiớiThu Thập Nhãn Cầu
Thợ Săn Tham LamThợ Săn Tài TìnhThợ Săn Tàn NhẫnThợ Săn Tối Thượng
Tốc Biến Ma ThuậtBước Chân Màu NhiệmThời Điểm Hoàn Hảo
Thị Trường Tương LaiMáy Dọn LínhGiao Hàng Bánh Quy
Thấu Thị Vũ TrụVận Tốc Tiếp CậnThuốc Thời Gian
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+8 Điểm hồi Kỹ năng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
 
6.0%
 
50.5%
 

Kỹ năng của tướng Brand

Nội tại – Khả năng gây bỏng cho mục tiêu

Mọi phép thuật mà Brand có được đều gây ra các vết tích bỏng cho đối phương. Chiếm 8% khả năng sát thương phép. Bên cạnh đó, khiến cho lượng máu của đối phương thụt giảm trong vòng 4 giây.

Kỹ năng Vệt Lửa (Q)

Brand gây sát thương phép thuật cho đối thủ bằng cách phóng quả cầu lửa tới hướng mục tiêu. Lực sát thương lên tới trên 65%. Khi nạn nhân đã dính lửa và bị bỏng. Trong vòng 2 giây sau, địch sẽ bị choáng váng.

 

Cột Lửa (W)

Brand sẽ chọn một vị trí thích hợp để tạo cột lửa. Khiến cho những tên địch lảng vảng xung quanh bị ảnh hưởng bởi sát thương phép. Cứ mỗi nạn nhân trúng 60% sức mạnh phép thuật của vị tướng này. Brand sẽ được cộng thêm 25% sát thương.

Bùng Cháy (E)

Brand sẽ chọn một vùng mục tiêu nhất định. Sau đó tạo nên một vụ nổ cực lớn. Khi mục tiêu chịu sát thương của lửa. Những tên địch gần nhất cũng sẽ bị bỏng. Mức sát thương phép sẽ là 70/90/110/130/150 (+). Tương ứng với +65% sức mạnh phép thuật.

Bão Lửa (R)

Khi các mục tiêu nảy lên, Brand sẽ tạo ra các chùm lửa xoắn ốc nhắm thẳng vào đối phương. Ở lần nảy kế tiếp, Bão Lửa sẽ nhắm thẳng vào tướng nhiều hơn. Tuy nhiên trong trường hợp các mục tiêu trước đó đã bị bỏng. Chùm lửa xoắn ốc có khả năng gây 150/250/350 sát thương phép. Và có tối 5 lần cho mỗi cú nảy.

 

Hướng dẫn cách lên đồ Brand

Một chiếc mặt nạ đọa đày sẽ phù hợp với một pháp sư hệ hỏa như Brand. Cách lên đồ Brand Mid như vậy sẽ giúp hắn tăng giáp. Từ đó phát huy tác dụng của vé thương nội tại của Brand.

Ngoài ra để làm chậm đối phương, bạn hãy trang bị thêm Trượng pha lê Rylai. Nó cũng đồng thời làm tăng khả năng chống chịu cho tướng. Bạn sẽ khiến cho tất cả các tank phải khiếp sợ khi chuẩn bị trượng hư vô xuyên.

brand-len-do-moi-nhatCách chơi Brand đơn giản nhất

Hướng dẫn chơi Brand ở giai đoạn đầu

Brand Mid là một vị tướng có khả năng gây sát thương theo % máu và thời gian. Tùy thuộc vào từng đối thủ mà Brand gặp trên đường, bạn sẽ chọn một cách đánh phù hợp. Sử dụng kỹ năng W ( Cột Lửa ) cùng đòn đánh thường để cấu máu đối phương và farm lính.

 

Nhược điểm của Brand Mid là kém cơ động và không có nhiều kỹ năng tẩu thoát. Nên cách chơi Brand bạn cần lưu ý không nên đứng ở vị trí quá cao. Cũng như việc đẩy lính cần thận trọng. Khi muốn ép góc đối phương, bạn hãy cắm mắt ở hai bờ sông. Nên đứng gần trụ của team mình.

Khi sử dụng Vệt Lửa hãy kết hợp cùng đồng đội để khống chế địch tốt hơn. Tuy nhiên, nên sử dụng một cách hợp lý Vệt Lửa. Bởi đây là kỹ năng định hướng duy nhất. Trong trường hợp gặp nguy hiểm, Vệt Lửa cũng sẽ giúp bạn làm choáng đối phương và chạy trốn.

Trước khi sử dụng Vệt Lửa, bạn nên sử dụng các kỹ năng khác để gây bỏng mục tiêu. Đặc biệt với những mục tiêu bị nội tại Bỏng. Lực sát thương của Cột Lửa sẽ tăng 25%.

Cách chơi Brand khi giao tranh

Cách chơi Brand khi giao tranh

Xem thêm:

Cách chơi và cách lên đồ Vi ở vị trí đi rừng mà ít ai biết trong LMHT

Cách chơi Fiora hiệu quả ở vị trí solo top hiệu quả trong LMHT

Cách đánh Brand ở giữa trận

Trong các địa hình nhỏ, lực sát thương của Brand càng mạnh hơn. Đặc biệt, nếu Brand được trang bị Trượng Pha Lê và Mặt Nạ Đọa Đày. Độ chống chịu và sức mạnh của Brand tăng đáng kể. Hãy đẩy đường càng nhanh càng tốt. Đừng quên phối đồng đội để kiểm soát bản đồ. Cũng như ăn các con quái lơn.

Cách chơi Brand, bạn hãy sử dụng đến kỹ năng R ( Bão Lửa) cho việc làm chậm đối phương. Khi mục tiêu chịu nội tại Bỏng, kết hợp giữa kỹ năng Q và W để đẩy lùi địch. Tạo lợi thế hơn cho Brand trong quá trình giao tranh.

Cách chơi tướng Brand trong trận cuối game

Khi bạn lên đồ full trang bị AP cho Brand. Lúc này, Brand sẽ tăng khả năng sát thương theo thời gian. Cũng như khả năng cấu rỉa đối phương cực tốt. Phải luôn đồng hành cùng team của bạn. Chuyển xuống vị trí tuyến dưới để thuận tiện khi dùng kỹ năng cấu rỉa máu. Cho đến khi địch suy yếu dần thì xông vào tấn công.

Tướng Brand trong giai đoạn cuối trận

Tướng Brand trong giai đoạn cuối trận

Sử dụng lối thả diều để tạo áp lực cho đối phương. Chúng sẽ cảm thấy khó chịu với việc vừa chạy vừa đánh của Brand. Sau đó chờ khi tổng ra combat thì áp dụng các chiêu thức đánh vào đội hình địch. Bạn cũng có thể sử dụng cả Tốc biến và Đồng hồ cát. Nhằm tạo lợi thế an toàn hơn trong những pha nguy hiểm.

Chú ý rằng nếu chỉ có một mục tiêu, bạn không nên lãng phí Bão Lửa. Vì nó sẽ không mang lại nhiều hiệu quả. Chỉ sử dụng kỹ năng R khi mục tiêu tập trung tại khu vực đông nhất.

Bài viết này đã hướng dẫn bạn cách chơi Brand cơ bản. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.