Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật:

World Tech 24 (” World Tech “) điều hành Worldtech24.com và có thể vận hành các trang web khác. Chính sách của World Tech tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong khi điều hành trang web của chúng tôi.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, World Tech thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân về loại trình duyệt web và máy chủ thường có sẵn, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của World Tech trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là hiểu rõ hơn cách khách truy cập của World Tech sử dụng trang web của mình. Theo thời gian, World Tech có thể tiết lộ thông tin không nhận dạng cá nhân trong tổng hợp, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

World Tech cũng thu thập thông tin nhận dạng cá nhân có khả năng như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và cho người dùng để lại nhận xét trên các blog / trang web của Worldtech24.com. Công nghệ thế giới chỉ tiết lộ địa chỉ IP người dùng và người nhận xét đã đăng nhập trong cùng một trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới, ngoại trừ địa chỉ IP và địa chỉ email của người nhận xét hiển thị và được tiết lộ cho quản trị viên của blog / trang web nơi bình luận đã bị bỏ lại.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào các trang web của World Tech chọn tương tác với World Tech theo những cách yêu cầu Công nghệ thế giới thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà World Tech thu thập phụ thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại Worldtech24.comđể cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. Những người tham gia giao dịch với Công nghệ Thế giới được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm khi cần thiết thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó. Trong mỗi trường hợp, World Tech chỉ thu thập thông tin như vậy là cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với World Tech. World Tech không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân khác với thông tin được mô tả bên dưới. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với thông báo trước rằng nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web nhất định.

Thống kê tổng hợp

World Tech có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. World Tech có thể hiển thị công khai thông tin này hoặc cung cấp thông tin cho người khác. Tuy nhiên, World Tech không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân khác với thông tin được mô tả bên dưới.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

Công nghệ thế giới tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân chỉ cho nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình (i) cần biết thông tin đó để xử lý thay mặt cho Công nghệ thế giới hoặc cung cấp dịch vụ tại trang web của World Tech và (ii) đã đồng ý không tiết lộ cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết có thể được đặt bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng các trang web của World Tech, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin đó cho họ. World Tech sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Khác với nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết, như được mô tả ở trên, World Tech tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân chỉ để đáp ứng với trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc yêu cầu của chính phủ khác, hoặc khi Công nghệ thế giới tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc quyền của World Tech, các bên hoặc công chúng nói chung. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web Công nghệ Thế giới và đã cung cấp địa chỉ email của mình, World Tech đôi khi có thể gửi cho bạn email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ cập nhật cho bạn những gì đang xảy ra với Thế giới Công nghệ và sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ qua email hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản nó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc trả lời yêu cầu của bạn hoặc giúp chúng tôi hỗ trợ người dùng khác.

Bánh quy

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay trở lại. World Tech sử dụng cookie để giúp World Tech xác định và theo dõi khách truy cập, việc họ sử dụng trang web Công nghệ thế giới và tùy chọn truy cập trang web của họ. Những khách truy cập World Tech không muốn có cookie được đặt trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của World Tech, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của các trang web của World Tech có thể không hoạt động bình thường nếu không có cookie.

Chuyển khoản doanh nghiệp

Nếu World Tech, hoặc đáng kể tất cả tài sản của nó, được mua lại, hoặc trong trường hợp không chắc rằng World Tech bị trục xuất hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng việc chuyển tiền đó có thể xảy ra và bất kỳ người thâu tóm nào của World Tech đều có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong chính sách này.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi có thể được phân phối tới người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Các cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn quảng cáo trực tuyến để biên soạn thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của World Tech và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, World Tech có thể thay đổi Chính sách bảo mật của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của World Tech. World Tech khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của mình. Nếu bạn có tài khoản Worldtech24.com, bạn cũng có thể nhận được thông báo cho bạn biết về những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi đó.

Tắt QC [X]