1. Có mấy bước biến đổi đội hình 0-2-4 hoặc 0-3-6-9, kể tên các

Chromesupport.net rất vui mừng được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Thể thao đội hình 0-2-4 . Với bài viết này, chúng tôi mong rằng nó sẽ mang lại những giá trị hữu ích cho bạn.

I. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI 1. Đội hình tiểu đội hàng ngangĐội hình tiểu đội hàng ngang gồm có: 1 hàng ngang và 2 hàng ngang. Các bước tập hợp gồm: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải thể. Bước 1: Tập hợp đội hình Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng ngang – Tập hợp” Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng quay về phía định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn. Nghe khẩu lệnh “ Tiểu đội X”, toàn tiểu đội tiểu quay mặt về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh. Nghe dứt động lệnh “ Tập hợp”, các đội viên nhanh chóng lặng im, chạy vào vị trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1 (2) hàng ngang, đứng đúng giãn cách, cự ly quy định, tự động hóa gióng hàng, xong đứng nghỉ; khi tập hợp 2 hàng ngang, số lẻ đứng hàng trên, số chẳn đứng hàng dưới. Khi thấy 2-3 đội viên đứng vào vị trí bên trái mình, tiểu đội trưởng đi đều về phía trước vị trí trung tâm đội hình, cách đội hình từ 3-5 bước tạm dừng, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp. Bước 2: Điểm số . Khẩu lệnh: “Điểm số” Tiểu đôi đang đứng nghỉ, nghe khẩu lệnh “Điểm số”, các đội viên trật tự từ phải sang trái trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình, song song quay mặt sang bên trái 45 , khi điểm số xong quay mặt trở lại. Tuần tự điểm số từ là một cho tới hết tiểu đội, người đứng cuối cùng của hàng khi điểm số không phải quay mặt, sau khoản thời gian điểm số xong hô “Hết” . Đội hình tiểu đội2 hàng ngang không điểm số. Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – Thẳng”. Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ đội viên làm chuẩn vẫn nhìn thẳng, các chiến còn sót lại phải quay mặt hết cỡ sang bên phải(trái), xê dịch lên, xuống để gióng hàng cho thẳng và kiểm soát và điều chỉnh gián cách. Nghe dứt động lệnh “Thôi”, các đội viên quay mặt trở lại nhin thẳng về phía trước, đứng nghiêm không xê dịch vị trí đứng. Khi tập hợp đội hình 2 hàng ngang, các đội viên hàng 2 kiểm soát và điều chỉnh gióng cả hàng ngang và hàng dọc. Tiểu đội trưởng đi đều về phía người làm chuẩn và cách người làm chuẩn từ 2-3 bước tạm dừng, quay vào đội hình để kiểm tra hàng. Khi kiểm tra thấy gót chân và ngực của nhiều đội viên cùng nằm trên một đường thẳng là được. Nếu đội viên nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội dùng khẩu lệnh, “Đồng chí (hoặc số)……Lên (hoặc Xuống)”. Cũng có thể có thể cùng một lúc, tiểu đội trưởng sửa cho 3- 4 đội viên. Đội viên lúc nghe tới tiểu đội trưởng gọi tên mình phải quay mặt về phía tiểu đội trưởng và tuân theo lệnh của tiểu đội trưởng, tiến lên (hoặc lùi xuống). Khi tiến lên hoặc lùi xuống phải gióng hàng cho thẳng. Khi thấy các đội viên đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng hô “Được”. Nghe dứt động lệnh “Được”, đội viên quay mặt trở lại, nhìn thẳng. Sau đó tiểu đội trưởng đi về vị trí chỉ huy. Đội hình 2 hàng ngang phải kiểm tra cả cự ly giữa hàng trên và hàng dưới. Bước 4: Giải thể Khẩu lệnh: “Giải thể”. Nghe dứt động lệnh, các đội viên trong hàng nhanh chống tản ra. Nếu đang đứng ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rồi mới tản ra. 2. Tiểu đội hàng dọc Đội hình tiểu đội hàng dọc gồm: Tiểu đội 1 hàng dọc và 2 hàng dọc, có những bước: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải thể. Bước 1: Tập hợp đội hình Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng dọc – Tập hợp” . Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng quay về phía định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn. Lúc nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, các đội viên nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng đằng sau tiểu đội trưởng thành 1 hàng dọc, đứng đúng cự ly quy định, tự động hóa gióng hàng. Gióng hàng xong đứng nghỉ. Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, số lẻ đứng hàng bên phải ,số chẳn đứng hàng bên trái. Khi thấy có từ 2- 3 đội viên đứng vào vị trí tập hợp, tiểu đội trưởng đi đều ra phía trước chếch về bên trái của đội hình, cách đội hình từ 3 -5 bước tạm dừng, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp . Bước 2: Điểm số Khẩu lệnh: “Điểm số”. Nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các đội viên theo trật tự từ trên xuống dưới trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình đòng thời quay mặt hết cở sang bên trái, khi điểm số xong quay mặt trở lại. Người đứng cuối cùng của hàng, khi điểm số không phải đánh mặt, sau khoản thời gian điểm số của mình xong , hô “Hết”. Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không điểm số. Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ Khẩu lệnh: “Nhìn trước – Thẳng”. Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ đội viên số 1 làm chuẩn, các đội viên còn sót lại phải gióng hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình. Xê dịch qua phải qua trái để gióng hàng dọc cho thẳng, xê dịch lên, xuốngđể kiểm soát và điều chỉnh cự ly. Nghe dứt đông lệnh “Thôi”, các đội viên đứng nghiêm không xê dịch vị trí đứng. Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, các đội viên đứng hàng bên trái điểu chỉnh gióng cả hàng ngang và hàng dọc. Tiểu đội trưởng đi đều về vị trí trung tâm đội hình, cách người đứng đầu đội hình 2 – 3 bước thì tạm dừng, quay vào đội hình để kiểm tra hàng dọc. Khi kiểm tra thấy đầu, cạnh vai của nhiều đội viên cùng nằm trên một đường thẳng là được. Nếu đội viên nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh để diều chỉnh hàng cho thẳng. Bước 4: Giải thể . 3. Tiến, lùi, qua phải, qua trái a. Động tác tiến, lùi Khẩu lệnh: “Tiến (lùi) X bước – Bước”. Nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội nhất tề tiến (lùi) X bước như phần hàng ngũ từng người, khi bước đủ số bước quy định thì tạm dừng, dồn và gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm. b. Động tác qua phải, qua trái Khẩu lệnh: “ Qua phải (qua trái) X bước – Bước”. Nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội nhất tề qua phải (qua trái) X bước như phần hàng ngũ từng người, khi bước đủ số bước quy định thì tạm dừng, dồn và gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm. 4. Giãn đội hình, thu đội hình Trước lúc giãn đội hình phải điểm số. Nếu giãn sang bên trái thì điểm số từ phải sang trái, khẩu lệnh hô “Từ phải sang trái – Điểm số”. Nếu giãn đội hình sang bên phải thì điểm số từ trái sang phải, khẩu lệnh hô “Từ trái sang phải – Điểm số”. a. Giãn đội hình hàng ngang Khẩu lệnh: “Gián cách X bước nhìn bên phải (trái) – Thẳng”. Lúc nghe dứt động lệnh “Thẳng”, đội viên làm chuẩn đứng nghiêm, các đội viên còn sót lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước quy định của tiểu đội trưởng để tính số bước mình phải vận chuyển, nhất tề quay bên trái(phải), đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới, đội viên cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, các đội viên đòng loạt quay về phía cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng. Lúc các đội viên nhất tề quay bên trái (phải) đi đều về vị trí mới, tiểu đội trưởng quay bên phải (trái), đi đều về vị trí chỉ huy ở vị trí trung tâm phía trước đội hình đôn đốc gióng hàng. Lúc các đội viên nhất tề quay về phía cũ, đã ổn định đội hình tiểu đội trưởng hô “Thôi”. Nghe dứt động lệnh “Thôi”, các đội viên quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm. b. Thu đội hình hàng ngang Khẩu lệnh: “Về vị trí nhìn bên phải (trái) – Thẳng” Lúc nghe dứt động lệnh “Thẳng”, đội viên làm chuẩn đứng nghiêm, các đội viên còn sót lại nhất tề quay bên phải (trái), đi đều về vị trí cũ. Khi đội viên cuối cùng về đến vị trí thì hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, các đội viên nhất tề quay về phía cũ, quay mặt hết cở về bên phải (trái) để gióng hàng. Lúc các đội viên nhất tề quay bên phải (trái) đi đều về vị trí cũ, tiểu đội trưởng quay bên phải (trái), đi đều về vị trí chỉ huy ở vị trí trung tâm phía trước đội hình đôn đốc gióng hàng. Lúc các đội viên nhất tề quay về phía cũ, đã ổn định đội hình tiểu đội trưởng hô “Thôi”. Nghe dứt động lệnh “Thôi”, các đội viên quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm. c. Giãn đội hình hàng dọc Khẩu lệnh: “Cự ly X bước nhìn trước – Thẳng” Lúc nghe dứt động lệnh “Thẳng”, đội viên làm chuẩn đứng nghiêm, các đội viên còn sót lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước quy định của tiểu đội trưởng để tính số bước mình phải vận chuyển, nhất tề quay đằng sau, đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới, đội viên cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, các đội viên đòng loạt quay về phía cũ, nhìn thẳng về phía trước để gióng hàng. d. Thu đội hình hàng dọc Khẩu lệnh: “Về vị trí nhìn trước – Thẳng” Lúc nghe dứt động lệnh “Thẳng”, đội viên làm chuẩn đứng nghiêm, các đội viên còn sót lại đi đều về vị trí cũ, nhìn thẳng về phía trước gióng hàng. Khi thấy các đội viên đã đi đều về vị trí cũ, đã gióng hàng thẳng tiểu đội trưởng hô “Thôi”. 6. Thoát ra khỏi hàng, về vị trí Khẩu lệnh: “Đồng chí (số)…Thoát ra khỏi hàng” ; “Về vị trí”. Chiền sĩ được gọi tên (số) của mình đứng nghiêm trả lời “Có”. Lúc nghe lệnh “Thoát ra khỏi hàng”, đội viên hô “Rõ” rồi đi đều hoặc chạy đều đến trước tiểu đội trưởng, cách tiểu đội trưởng 2 – 3 bước thì tạm dừng, chào và giải trình “Tôi có mặt”. Nhận lệnh xong, hô “Rõ”. Khi đứng trong đội hình hàng dọc,đội viên bước qua phải (trái) một bước rồi mới đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Nếu đứng hàng thứ hai trong đội hình hàng ngang, đội viên phải quay đằng sau rồi vòng bên phải (trái), đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Kghi nhận lệnh “Về vị trí”, thực hiện động tác chào trước lúc rời khỏi tiểu đội trưởng sau đó đi đều hoặc chạy đều về vị trí cũ.II.ĐỘI HÌNH TRUNG ĐỘI1. Đội hình trung đội hàng ngang Đội hình trung đội hàng ngang gồm: Trung đội 1, 2 và 3 hàng ngang Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, đội viên trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng ngang, chỉ khác: Bước 1: Tập hợp đội hình. Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2, 3) hàng ngang – Tập hợp”. Khi thấy phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng chạy đều ề phìa trước, vị trí trung tâm đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước tạm dừng, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp. Bước 2: Điểm số. Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số” . Lúc nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các đội viên trong toàn trung đội thực hiện động tác điểm số như ở đội hình tiểu đội hàng ngang. Lúc nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng tiểu đội điểm số của tiểu đội mình (tiểu đội trưởng không điểm số). Trung đội 2 hàng ngang không điểm số. Trung đội 3 hàng ngang điểm số, chỉ có tiểu đội 1 điểm số (dộng tác điểm số như tiểu đội 1 hàng ngang), tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải giải trình cho trung đội trưởng biết. Khi giải trình phải đứng nghiêm, giải trình xong, đứng nghỉ. Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – Thẳng”. Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, đội viên trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng ngang. Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng chỉnh sửa từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3. Bước 4: Giải thể 2. Đội hình trung đội hàng dọc Đội hình trung đội hàng dọc gồm: Trung đội 1, 2 và 3 hàng dọc. Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, đội viên trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng dọc, chỉ khác: Bước 1: Tập hợp đội hình. Khẩu lệnh: “ Trung đội X thành 1 (2, 3) – Tập hợp”. Khi thấy phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng chạy đều ề phìa trước, cách đội hình 5 – 8 bước tạm dừng, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp. Bước 2: Điểm số (Trung đội 2 hàng dọc không điểm số) Lúc nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các đội viên trong toàn trung đội từ là một đến hết, các tiểu đội trưởng cũng điểm số. Động tác điểm số của từng người như điểm số trong đội hình tiểu đội hàng dọc. Lúc nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng tiểu đội tuần tự điểm số của tiểu đội mình (tiểu đội trưởng không điểm số). Trung đội 3 hàng ngang điểm số, chỉ có tiểu đội 1 điểm số (dộng tác điểm số như tiểu đội 1 hàng ngang), tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải giải trình cho trung đội trưởng biết. Khi giải trình phải đứng nghiêm, giải trình xong, đứng nghỉ. Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, đội viên trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng dọc. Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng chỉnh sửa từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3.

Xem Thêm  Vì sao Messi có biệt danh là Bọ chét? Câu chuyện đằng sau lý do tại sao anh ta được gọi là La Pulga

Bạn Đang Xem: 1. Có mấy bước biến đổi đội hình 0-2-4 hoặc 0-3-6-9, kể tên các

Xem Thêm : Cầu thủ Việt kiều lên tuyển Việt Nam được định giá 3,8 tỷ đồng

Bước 4: Giải thể .

Nguồn: https://chromesupport.net
Danh mục: Thể Thao

You May Also Like

About the Author: chromesupport

Tắt QC [X]